Приклад речення зі словом «габен»


Зі габен філє брот

Б. В. Владимирович, «Альпійська балада»

Aгє, габен із ангст

Б. В. Владимирович, «Альпійська балада»