Приклад речення зі словом «давалась»


Не хочу, шоб давалась мені клєтву, яку не зможеш втримати

К. Дара, «Гонихмарник»