Приклад речення зі словом «еволюцію»


Ми впорядковуємо еволюцію видів

Е. Дорр, «Все те незриме світло»