Приклад речення зі словом «означених»


У вирішенні означених актуальних питань географія рекреації і туризму займає провідні позиції і у розвитку наукових засад, і в освітньому процесі

Г. Васильович, «Географія туризму як важлива складова української географії»