Приклад речення зі словом «спеціальністю»


Такому підходу відповідає думка про своєчасність інституціонального оформлення теорії і методології туризму у нову галузь наукового знання: туризмологію або туризмознавство (за спеціальністю «туризмознавство» зараз ведеться підготовка магістрів)

Г. Васильович, «Географія туризму як важлива складова української географії»